Ogrzewacze
i dmuchawy grzewcze

Skorzystaj z naszych grzejników PTC, grzejników konwekcyjnych, grzejników panelowych, aby uniknąć spadków temperatury, zapobiegając tym samym powstawaniu kondensatu. Wentylator w dmuchawach grzewczych dodatkowo zapewnia, że ciepłe powietrze  jest równomiernie rozprowadzane wewnątrz obudowy.

Ogrzewacze konwekcyjne

Dmuchawy grzewcze

Urządzenia grzewcze do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem