Czujniki

Monitorowanie warunków pracy podzespołów elektronicznych  jest ważnym czynnikiem zapobiegania awariom, nie tylko w obudowach i szafach sterowniczych, ale w różnych zastosowaniach. Umożliwia wykrycie problemu występującego w działającym systemie, zanim w rzeczywistości może dojść do poważnej awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu. Podstawą takiego monitorowania  jest stała lub w regularnych odstępach czasu rejestracja danych fizycznych. Smart Sensor rejestruje temperaturę i wilgotność  oraz konwertuje zmierzone dane na sygnały analogowe lub cyfrowe.

Czujniki

Więcej niż tylko czujnik

Nowy Smart Sensor CSS 014 to nie tylko czujnik temperatury i wilgotności. Łączy w sobie trzy funkcje: czujnik, interfejs i nadajnik. Podstawą naszego CSS 014 jest  inteligentny czujnik o niewielkich rozmiarach, w którym zastosowane są aktualne standardy mikrotechnologii i technologii pomiarowej.

Jako specjaliści w dziedzinie Thermal Management  zdecydowaliśmy się zastosować inteligentny czujnik, który rejestruje temperaturę otoczenia i jednocześnie wilgotność. Podany zakres pomiarowy dla temperatury otoczenia od -40 do +60 ° C może być regulowany na życzenie, czujnik wilgotności obejmuje już zakres pomiarowy od 0 do 100% wilgotności względnej. Zasadniczo inteligentny czujnik może być również wyposażony w inne funkcje, np. do obliczania punktu rosy, pomiaru przepływu powietrza czy zapylenia. Wykryte wielkości fizyczne lub chemiczne są przekształcane w  przetwarzalny sygnał elektryczny. CSS 014 zapewnia obecnie konwersję do znormalizowanego sygnału analogowego 4-20 mA. Innym znormalizowanym formatem interfejsu jest na przykład sygnał cyfrowy IO-Link.

Dane przesyłane są do centrum sterowania lub jednostki sterującej bądź monitorującej za pomocą kabla połączeniowego lub bezprzewodowo, co czyni Smart Sensor CSS 014 również odpowiednim do zdalnego monitorowania. Zarejestrowane dane pomiarowe mogą być gromadzone w systemie kontroli lub można na ich podstawie zdefiniować i zainicjować środki zaradcze. Tak więc funkcja czujnika Smart CSS 014 wykracza znacznie poza funkcję prostego czujnika klimatycznego. Kolejną zaletą Smart Sensor CSS 014 jest to, że można go umieścić nie tylko w obudowie lub szafie sterowniczej, ale także w dowolnym typowym zastosowaniu w określonej atmosferze.