Perfekcyjne rozwiązanie
w kilku krokach

Kalkulacja wymaganej wielkości strumienia powietrza chłodzącego

W obudowach i szafach sterowniczych zawierających wysokowydajne i czułe komponenty elektroniczne może wystąpić nadmierne ogrzanie. Problem jest tym większy im większe upakowanie elementów. Ponadto, istnieje ryzyko, że przy przekroczeniu maksymalnej temperatury pracy, czas użytkowania takich elementów jak np. półprzewodniki może zostać skrócony. Używając wentylatorów z filtrem, wygenerowane ciepło zostaje wyeliminowane, przez co zostaje zapewniona bezawaryjna praca komponentów elektronicznych.

1. Różnica temperatur

Należy wziąć pod uwagę różnice temperatur (dzień-noc, zima-lato, strefy klimatyczne). Proszę wpisać maksymalną różnicę temperatur bądź wyznaczyć taką różnicę w obudowie, opierając się na maksymalnej, dozwolonej temperaturze we wnętrzu (Ti) oraz oczekiwanej temperaturze otoczenia (Tu):

Maksymalna temperatura otoczenia °C
Żądana temperatur wewnątrz °C
Różnica temperatur K
Ważna wskazówka: Użycie wentylatora z filtrem jest zasadne tylko wówczas, gdy temperatura otoczenia jest niższa od temperatury wnętrza obudowy. W przeciwnym wypadku, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura wnętrza obudowy, stosuje się inne rozwiązania.
2. Wewnętrzne straty mocy

Podczas pracy, urządzenia elektryczne zainstalowane w obudowie (transformatory, przekaźniki, półprzewodniki, szyny prądowe itp.) generują ciepło. Takie samoogrzewanie określane jest jako strata mocy, ubytki mocy lub rozproszenie energii.

Wewnętrzne straty mocy W
3. Współczynnik

Współczynnik zależy od wysokości bezwzględnej miejsca instalacji. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza odzwierciedla spadek ciśnienia i gęstości powietrza.

Wysokość nad poziomem morza:

Współczynnik m3K/Wh
4. Kalkulacja
żądany strumień powietrza m3/h